اژدها وارد میشود

خلاصه

کتاب “مشاهیر خندان”، درباره‌ی فردوسی و شاهنامه و داستان هاشه. اما به یه شکل دیگه! چه شکلی؟ طوری که از اول تا آخرش می خندی و صدای قاه قاهت تا چهل تا خونه اون ور تر می ره.
و ما این شانس رو داریم که این قصه های بی نظیر رو بخونیم و توی “کتاب بازی”، حسابی باهاشون بازی کنیم و کلی جایزه ببریم!

نام بازی: اژدها وارد میشود

موضوع: ادبی، تخیلی، طنز

نام کتاب: فردوسی، از مجموعه کتب مشاهیر خندان

انتشارات: میچکا

هیچ و پوچ
بازگشت سیمرغ