من قهرمانم

خلاصه

کتاب “من قهرمانم”، داستان چند نوجوان در منطقه جوادیه است که اتفاقات جذابی را پشت سر می‌گذارند، حوادث این ماجرا دست آخر منجر می‌شود به اینکه یک مسابقه فوتبال، شبیه به جام جهانی با آن همه هیجان، در همین جوادیه خودمان برگزار شود و…

خوشبختانه ما این شانس رو داریم که در بازی من قهرمانم “کتاب بازی” ، حسابی باهاش بازی کنیم و کلی جایزه ببریم!

نام بازی: من قهرمانم

موضوع: معاصر، اجتماعی

نام کتاب: جام جهانی در جوادیه، نویسنده داوود امیریان

انتشارات: قدیانی

عروس تعریفی
جایی آن طرف پرچین