ادبی

  1. خانه
  2. برگه‌ها

عطر عطش

بدون دیدگاه
خلاصه کتاب عطر عطش، پر از داستان‌های خیلی خیلی کوتاه اما با مفاهیم بلند عاشوراییه و ما این شانس رو داریم که این قصه های بی نظیر رو بخونیم و…

عجایب نامه

بدون دیدگاه
خلاصه کتاب عجایب نامه، پر از داستان های عجیب و غریب فارسیه که از گذشته‌های خیلی خیلی دور به دست ما رسیده و حالا بعد از هزاران سال، ما این…

لطایف الطوایف

بدون دیدگاه
خلاصه کتاب لطایف الطوایف، پر از داستان های عجیب و غریبه که در نقاط دور و نزدیک اتفاق افتاده. یا اصلا اتفاق نیفتاده بلکه فقط به خیالِ داستان‌سازِ یه نویسنده…

اژدها وارد میشود

خلاصه کتاب “مشاهیر خندان”، درباره‌ی فردوسی و شاهنامه و داستان هاشه. اما به یه شکل دیگه! چه شکلی؟ طوری که از اول تا آخرش می خندی و صدای قاه قاهت…