پویش کتاب‌های چریکی!

پویش کتاب‌خوانی «کتاب‌های چریکی» به مناسبت گرامیداشت دفاع مقدس با بیش از ۵۰۰ میلیون ریال جایزه غیرنقدی شامل اعتبار خرید کتاب و ۳۵میلیون ریال جایزه نقدی در بخش ویژه، با…