دسته بندی

نویسندگان

صحرایی: طراحی رویداد کتاب بازی هوشمندانه است نویسنده دو کتاب به کار گرفته شده در پویش کتاب های چریکی حوزه...
داود امیریان نویسنده کتاب «کودکستان آقا مرسل» که یکی از کتاب‌های پویش کتاب‌بازی است، گفت: کودکستان آقا مرسل، یک رمان...